preloader

Biuletyn Luty

Drodzy Rodzice !

Powoli kończy się okres karnawału: czasu rozrywek i wesołej zabawy, a wchodzimy w okres Wielkiego Postu, czasu tak szczególnego i wyjątkowego dla nas – osób wierzących. Zgodnie z tradycją, Wielki Post rozpocznie się w Środę Popielcową i zakończy tuż przed Triduum Paschalnym. Według Ewangelii Pan Jezus udał się na pustynię, by przez 40 dni w samotności modlić się i walczyć z szatanem. Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią to przykład dla nas chrześcijan, którzy chcą przeżyć Wielki Post jak najlepiej. Wielki Post oznacza:

• posypanie głów popiołem w Środę Popielcową,

• ścisły post w Środę Popielcową i Wielki Piątek (1 posiłek do syta i 2 posiłki nie do syta),

• udział w nabożeństwach rekolekcyjnych i takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Wciąż popularne są tzw. postanowienia wielkopostne, które mają pomóc pokonać pewną słabość, ćwiczyć się w doskonaleniu. Można nawet spotkać się z takim określeniem postanowień wielkopostnych jak „duchowa siłownia”. Wybór postanowień to kwestia indywidualna – może to być np. bezinteresowna pomoc komuś, kto tego potrzebuje, lub rezygnacja z jakiejś przyjemności. Życzmy sobie błogosławionego czasu dobrego przygotowania się do najważniejszych Świąt, które są fundamentem naszej wiary: Świąt WIELKIEJ NOCY, kiedy to nasz Pan Jezu Chrystus z miłości do nas – pokonując śmierć i szatana – otworzył nam Bramy do Nieba.

Przyjaciele Kłapouszka w lutym :

poznają zagrożenia płynące ze świata ludzi i zwierząt,

poznają zmysł smaku i zapachu,

rozwijają poczucie przynależności do grupy,

szeregują elementy od najmniejszego do największego,

ćwiczą umiejętność zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem,

doskonalą umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań,

poznają przyczynę przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku,

poznają rolę powietrza w życiu człowieka,

rozumieją pojęcie: czyste powietrze,

poszerzają słownik czynny o słowa: zawierucha, wicher, zefirek,

rozwijają umiejętność przeliczania,

odnajdują w otoczeniu kształt koła,

aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych i muzycznych,

poznają kolejność działań podczas sadzenia roślin do ziemi,

ćwiczenie rozróżniania kolorów,

poznają znaczenie wody dla życia na Ziemi,

rozumieją potrzebę racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach,

doskonalą sprawność manualną.

Piosenka „Grasz w kolory?” Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam! Wiem, że trawa jest zielona, Zielone są drzewa. Kiedy wiosną puszczą listki, Ptaki będą śpiewać. Wiem, że żółte jest słoneczko, Piasek i banany, A niebieskie są migdały, Niebo, oczy mamy. Ref. Kolory, kolory, Pełno ich wokoło. Dobrze, że je mamy,

Wiersz „Kto to?” Na podwórko już od rana dziwny gość zawitał. Nie rusza się, nic nie mówi, o nic się nie pyta. Twarz okrągła, nos-kartofel, oczy – dwa węgielki, szyi nie ma, nóg nie widać, a jak beczka wielki. Koszyk stary jak kapelusz ma na czubku głowy. Któż to taki? Czy już wiecie? To bałwan śniegowy.

Zadania Przyjaciół Kubusia Puchatka w lutym:

wymienia nazwy różnych instrumentów; rozpoznaje wydawane przez nie dźwięki

naśladuje sposób grania na wskazanych instrumentach

wykonuje ćwiczenie grafomotoryczne

ilustruje ruchem nastrój muzyki

słucha utworów muzyki poważnej

wymienia bogactwa naturalne, które można wydobywać spod ziemi

rysuje węglem lub kredkami

naśladuje sposób poruszania się zwierząt wodnych

opowiada o tym, gdzie pracuje górnik i na czym polega jego praca

opowiada o tym, że Słońce nie jest planetą

uważnie słucha czytanego wiersza; udziela odpowiedzi na pytania związane z tekstem

opisuje, na czym polega zawód kosmonauty, jego cechy i atrybuty

wymienia nazwy planet Układu Słonecznego

ogląda ilustracje przedmiotów używanych w przeszłości

lepi z masy plastycznej

posługuje się nowo poznanymi nazwami zawodów

dzieli wyrazy na sylaby

rozróżnia podstawowe figury geometryczne

klasyfikuje przedmioty według wielkości

prawidłowo przelicza elementy, dokonuje porównania liczb, wskazuje więcej i mniej elementów

współpracuje z dziećmi podczas pracy grupowej

uważnie słucha czytanego tekstu

opowiada o swoich przemyślenia

wymienia zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieodpowiedniego ubioru

lepi z plasteliny figurkę dinozaura według własnego pomysłu

pokonuje tor przeszkód

wypowiada się na temat dinozaurów, zawodu paleontologa i archeologa, zasad zachowania w muzeum

 

“Wszystko gra”

/Marcin Przewoźniak, Jerzy Ostrowski/

1.Słowik tysiąc zna piosenek,

dzięcioł stuka jak w bębenek.

Dzwon na wieży liczy czas,

dźwięki słyszy każdy z nas.

Wróbel – ćwir!

A wrona – kra!

Wszystko gra!

Wszystko gra!

2. O patelnię łyżka dzwoni,

Trąbi w trąby stado słoni.

A kot bury popis dał.

Bo na dachu zrobił: miaaauuu!

Wróbel – ćwir!

A wrona – kra!

Wszystko gra!

Wszystko gra!

3.Ta melodia jest jak z baśni,

Ta – spokojna. Hej, nie zaśnij!

A ta jakoś strasznie brzmi.

Czy ktoś rękę poda mi?

Wróbel – ćwir!

A wrona – kra!

Wszystko gra!

Wszystko gra!

Dinozaury

/Marlena Templer/

Dinozaury miały siłę

Jedne groźne, inne miłe

Choć minęło milion lat

Dobrze znam ich cały świat,

Pterodonka narysuję

Dinozaura dzień świętuję.

Zadania Przyjaciół Królika w lutym:

• zna pojęcia: szacunek do przyrody, otwartość;

• rozumie i przestrzega zasady i normy

społeczne obowiązujące w grupie

– stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązuje konflikty, właściwie zachowuje się w trudnych sytuacjach, kulturalnie mówi o swoich potrzebach, spokojnie oczekuje na swoją kolej, podejmuje trudne decyzje służące dobru, przeciwstawia się złu;

• nawiązuje właściwe relacje rówieśnicze w zabawach i sytuacjach codziennych – przezwycięża nieśmiałość, rozwija asertywność;

• zna wspierającą rolę słów i rozmowy;

• kształtuje orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

• posługuje się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

• kształtuje umiejętność liczenia, zna liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; operuje liczebnikami porządkowymi;

• kształtuje umiejętność ustawiania według wielkości, wysokości;

• kształtuje umiejętność poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

• rozwija słownik dziecka w zabawach słowotwórczych;

• rozwija umiejętność budowania zdań poprawnych gramatycznie;

• rozwija percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

• rozwija percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i

różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie),

odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonuje analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicuje głoski o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g , wyróżnia wskazane głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

• słucha i stosuje słowa, zwroty, piosenek w j. angielskim;

• rozwija pamięć słuchową poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

• rozwija koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

• kształci sprawność manualną i kreatywność oraz inwencję twórczą podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

• kształtuje myślenie logiczne w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Krakowiaczek przedszkolaczek

Hejże przedszkolaki, tańczmy krakowiaka,

będzie to zabawa, oj nie byle jaka.

Czapka rogatywka, przy niej pióro pawie,

niechaj wszyscy tańczą na naszej zabawie.

Smok Wawelski tańczy z odważnym szewczykiem,

król Krak ze strażakiem oraz z Lajkonikiem.

Piękna to zabawa, oj nie byle jaka,

kiedy przedszkolaki tańczą krakowiaka.

Rybka

Płynie rybka złota poprzez fal odmęty,

nie wie, gdzie jej domek, jak płynąć, którędy.

Wokół tyle roślin, wodorostów tyle,

płynie mała rybka i kluczy przez chwilę.

Dopłynęła wreszcie do swojego domu,

o tym, że błądziła, nie mówi nikomu,

tylko szybko wpływa do łóżeczka swego,

będzie smacznie spała do ranka jasnego.

 

 

Przyjaciele Tygryska w lutym:

wypowiadają się nt dinozaurów (wygląd, odżywianie, cechy charakterystyczne)

układają pytania

dzielą słowa na głoski

prawidłowo określają nazwy w liczbie pojedynczej i

mnogiej

przeliczają w zakresie 8 i więcej

rozwiązują zadania matematyczne

czytają wyrazy

dokonują analizy i syntezy słuchowej podanych wyrazów

znają nazwy instrumentów perkusyjnych i potrafią na nich grać

orientują się na kartce papieru( prawy górny róg….)

znają i wymieniają cechy kwadratu

interesują się figurami geometrycznymi

precyzyjnie wycinają wg wzoru

nazywają i rozpoznają figury geometryczne

klasyfikują je wg różnych cech

wypowiadają słowa na podaną głoskę

układają kompozycje z figur geometrycznych

odgadują zagadki

rozpoznają poznane litery

precyzyjnie kreślą wzory

znają znak graficzny litery b,B

bezpiecznie się bawią na śniegu

układają zdania z rozsypanki wyrazowej

przeliczają liczebnikami głównymi

układają rymy do podanych wyrazów

dzielą słowa na głoski i liczą je

tworzą dłuższe i logiczne zdania

znają znak graficzny litery n N

wypowiadają się na temat bezpiecznych zabaw na śniegu

dostrzegają zmiany dla pory roku zimy

rozpoznają odgłosy z otoczenia

porównują liczebność zbiorów

klasyfikują je ze względu na kolor i wielkość

stosują znaki matematyczne w działaniach

czytają sylaby i łączą niektóre tworząc wyraz

układają zdania i liczą wyrazy w zdaniach

 

„ Zima, hej, ha!”

Puk, puk, zima stuka w okno,

lubi takie żarty.

Wstawaj, śpiochu, bo czekają

łyżwy, sanki, narty.

Hej, ha, hejże, ha

łyżwy, sanki, narty.

Czapkę, szalik, rękawiczki

wkładam więc w pośpiechu.

I przedzieram się przez zaspy,

ile wkoło śmiechu.

Hej, ha, hi, hi, ha

ile wkoło śmiechu.

I już jestem na ślizgawce,

potem zjadę z górki.

A srebrzyste płatki śniegu

lecą, na mnie z chmurki,

Hej, ha, tralala,

lecą na mnie z chmurki.

„Figury geometryczne”

Ten wiersz o figurach będzie,

które spotkasz dzisiaj wszędzie.

Koło- widzisz w autobusie,

w wózku lalki, na obrusie.

Kwadrat – często spotykany,

jako stolik, krzesło mamy.

Trójkąt trochę ostry bywa

w kącie często się ukrywa.

A prostokąt dookoła

romby i trapezy woła.

Dziś bal figur się odbywa,

do zabawy wszystkich wzywa.

SŁÓW KILKA O KONCENTRACJI

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma problem z koncentracją uwagi. Jest ona niezwykle ważna gdyż jest przecież potrzebna przy wszystkich świadomych działaniach. Koncentracja to umiejętność skupienia się na tym, co robimy. Umiejętność koncentracji uwagi jest potrzebna do prawidłowego procesu uczenia się. Umożliwia ludziom zapamiętywanie ważnych informacji, kojarzenie faktów, rozumienie złożonych wypowiedzi.

W wieku przedszkolnym wzrasta zdolność dzieci do koncentracji uwagi na zadaniu. 3-4-latki potrafią być skoncentrowane przez 5-10 minut, a 5-6-latki 15- 20. O zaburzeniach uwagi u dziecka możemy mówić wówczas, gdy stopień koncentracji jest nieadekwatny w stosunku do wieku. Po ukończeniu 5 roku, dziecko powinno posiadać już zdolność podzielności uwagi, tzn. że jest w stanie wykonywać dwie czynności jednocześnie np.słuchać rodzica i bawić się. Powinno również potrafić skupić się na czymś dłużej bez rozpraszania.

Zaburzenia koncentracji przybierają różną formę i są to między innymi:

• Problemy z rozpoczęciem pracy – ociąganie się przed rozpoczęciem zadania, przedłużanie tego momentu, szukanie wymówek, by zadania nie wykonać;

• Problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu – odrywanie się od zadania, nie wykonywanie zadań do końca;

• Nieefektywny styl pracy – dziecko pracuje szybko, ale niedokładnie czyta polecenia, co powoduje popełnianie wielu błędów;

• Wolne tempo pracy – dziecko pracuje bardzo powoli, często przerywa pracę;

• Zniechęcenie – dziecko bardzo szybko się męczy, zniechęca, bywa rozdrażnione;

• Zapominanie, gubienie rzeczy;

• Rozkojarzenie – dziecko jest zamyślone, „buja w obłokach”, sprawia wrażenie, jakby nie słuchało, co się do niego mówi.

Co wpływa na koncentrację?

• Dystraktory – to wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym chcemy być skupieni np. hałas, jaskrawe kolory w pokoju, włączony telewizor lub radio. Starajmy się ich unikać.

• Motywacja i pozytywne nastawienie – warunek konieczny do włożenia wysiłku w realizację (szczególnie trudnego) zadania.

• Przerwy – nawet krótki odpoczynek pozwoli na efektywniejszy powrót do zadania.

• Dieta – należy pamiętać o zdrowym odżywianiu i piciu odpowiedniej ilości wody.

• Sen – kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci, osiągamy lepsze efekty.

• Ćwiczenia – koncentrację można usprawniać dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Dlaczego warto ćwiczyć i rozwijać koncentrację? Warto 2-3 razy w ciągu tygodnia poświęcić czas na gry i zabawy rodzinne. Większość gier rozwija u dzieci różne umiejętności np. czekania na swoją kolej, planowania, przywidywania, stosowania się do umów i obowiązujących reguł, wytrwania do końca gry, radzenia sobie z przegraną. Przedstawimy Wam kilka propozycji zabaw oraz przykłady pozycji kształtujących umiejętność koncentracji uwagi u dzieci.

Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających koncentrację uwagi:

Układanie puzzli

Gry planszowe np. chińczyk, warcaby

Labirynty

Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zadań typu: znajdź różnice, którymi różnią się obrazki

“Głuchy telefon”

Memory – -gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki.

Sekwencje

Rysowane wzory – dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba (rodzic) rysuje mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie – czynność powtarzamy.

Pytania do ilustracji – pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, aby mu się uważnie przyglądało. Następnie zakrywamy obrazek i zadajemy dziecku różne pytania

Czytanie bajki – rodzic czyta opowiadanie lub bajkę, a dziecko ma za zadanie reagować na sygnały (np. umówione słowo „drzewo”) np. klaśnięciem lub podniesieniem ręki

Rytm – wyklaskujemy lub wytypujemy rytm, a dziecko po nas powtarza. W tym ćwiczeniu dodatkowo rozwijamy u dziecka pamięć słuchową.

Czego brakuje? Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów ( np. piłka, książka ,klocek, auto). Dziecko przygląda się i zapamiętuje kolejność ułożenia. Następnie zasłaniamy mu oczy i zabieramy jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest zauważenie, co się zmieniło, czego brakuje.

Ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej metodą Paula Dennisona (są to proste ćwiczenia fizyczne wymagające skupienia i doskonalące pracę mózgu)/ żródlo: https://ponadwszystko.com/.

///////////////////////////////////////////////////

Ogłoszenia 14.02.2024 – Akademia Małego Naukowca

ADOBE

Comments are closed