preloader

Rys historyczny

PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

1932

Nazaretanki otrzymały koncesję na prowadzenie tu koedukacyjnego Przedszkola w 1932 roku, wkrótce po utworzeniu Gimnazjum Żeńskiego i Publicznej Szkoły Powszechnej.

1961

W dniu 15 VII 1961r. władze państwowe wydały ustawę o rozwoju systemu oświaty. Sankcjonowała ona likwidację lub upaństwowienie w Polsce placówek oświatowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.

Zarówno dla przedszkola jak i całego dzieła nazaretańskiego bardzo trudnym okazał się dzień 30 VIII 1961. Wtedy to na jego teren, wczesnym rankiem, wkroczyły jednocześnie dwie komisje, których celem było przejęcie nazaretańskiej placówki. Budynek przy ul. Dąbrowskiego otoczyli funkcjonariusze MO. Skarga wniesiona przez władze zakonne do Urzędu Rady Ministrów, została odrzucona. Zgromadzenie pozbawiono nie tylko możliwości pracy naukowo – wychowawczej, ale także bezprawnie zajęto budynek należący do Nazaretanek. 

1939

Intensywna praca naukowo – wychowawcza wśród najmłodszych była realizowana do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. 

1989

Zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. sprawiły, że możliwy był powrót Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu do kontynuacji wspaniałego dzieła, jakim jest wychowanie, nauka i opieka nad dziećmi przedszkolnymi. 

1945

Po zakończeniu wojny działalność placówki reaktywowano. Względna swoboda działania placówki trwała do 1950 roku, gdy całkowicie należała do Zgromadzenia. 

2012

Od 2012 roku patronką przedszkola jest bł. Franciszka Siedliska założycielka Zgromadzenia. 

Zmienność losów tego dzieła i jego uparte powroty, pozwalają widzieć w nim dzieło błogosławione i zgodne z wolą Opatrzności Stąd nie dziwi ogromne zainteresowanie rodziców „przedszkolem nazaretanek”, jak potocznie jest ono nazywane w społeczności lokalnej miasta Częstochowy. Każdego roku nowe rodziny przychodzą do Nazaretu przy ul. Dąbrowskiego i nawet jeśli dzieci fizycznie już opuszczą przedszkolne mury, wszyscy wciąż TU należą, wracają, dzieląc się swoimi radościami, prosząc o modlitewną pomoc w trudnych życiowych sytuacjach. Jak w rodzinie. Gdzie bowiem może być bezpieczniej niż w domu Jezusa, Maryi i Józefa…

1950

Od stycznia 1950 roku funkcjonowało już jako Przedszkole „Caritas” nr 3. Pomimo zewnętrznego nadzoru państwowego Związku Katolików Świeckich „Caritas”, pozwolono Nazaretankom kontynuować pracę wychowawczą.

Był to okres niezwykłej próby dla sióstr. Niezależnie od tego, że wizytujące przedszkole komisje państwowe stwierdzały niezwykle wysoki poziom prowadzonej placówki, to ciągle spotykały się one z różnorakimi szykanami. Szerokim echem odbiła się w środowisku częstochowskim sprawa s. Lucjany Gruchały, którą bez podania konkretnej przyczyny zwolniono ze stanowiska kierowniczki. Zakazano jej także możliwości pracy jako wychowawczyni. Na miejsce Siostry próbowano wprowadzić osobę spoza zgromadzenia.

2012

Od 2012 roku patronką przedszkola jest bł. Franciszka Siedliska założycielka Zgromadzenia.