preloader

Biuletyn czerwiec

 

Drodzy Rodzice !

Z kim nie rozmawiać by na korytarzach przedszkolnych o minionym roku, można usłyszeć: „Trudno uwierzyć, że to już, że tak szybko, że już wakacje” itd. Otóż to, czas po prostu mija.
Za nami prawie 10 miesięcy… Wiemy, czym je wypełniliśmy? Pięknymi spotkaniami, rozmowami, wspólnie spędzonymi chwilami, piękny czas spedzony RAZEM.
Przed nami czas odpoczynku, wspólnych dni i tygodni… One też miną, więc zróbmy wszystko, by zapisały się znacząco w pamięci naszych najbliższych…
Błogosławionego czasu wypoczynku, niechaj Aniołowie Stróżowie mają nas w opiece.
 

 

Przyjaciele Kłapouszka w czerwcu i lipcu :

• świętują Dzień Dziecka,
• stosują zasady bezpieczeństwa podczas zabaw
na świeżym powietrzu,
• aktywnie uczestniczą w zabawach przy muzyce,
• kształtują postawę koleżeńską w zabawie,
• rozkładają elementy według zasady po tyle samo,
• ćwiczą posługiwanie się wyrażeniem po równo,
• interesują się zwierzętami egzotycznymi,
• powtarzają nazwy kolorów,
• kształtują przyjazny stosunek do przyrody,
• poznają znaczenie pszczół w życiu człowieka,
• rozpoznają oznaki lata, nazywają zjawiska pogodowe: upał, burza,
• rozwijają zdolności gry na instrumentach muzycznych,
• rozwijają motorykę małą w różnych działaniach plastycznych,
• łączą elementy w zbiory,
• kształtują sprawność fizyczną,
• doskonalą koordynacje wzrokowo – ruchową,
• reagują ruchem na sygnał słowny,
• nabywają nowe umiejętności podczas eksperymentowania z kolorami.

„Piosenka na kolorowe lato”

Przyszło do nas lato, kolorowe lato.
Hej maluchy, hej dzieciaki – co wy na to?
Będziemy po łące biegać na bosaka.
Razem z żabą zieloną przez kałuże skakać.
Ref. Hej maluchy, hej dzieciaki!
Co Wy na to, że będziemy się bawili całe lato? x2
Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.
Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku.
Będziemy motyle gonili po łąkach.
Policzymy, ile kropek ma biedronka.
Ref. Hej maluchy, hej dzieciaki!
Co Wy na to, że będziemy się bawili całe lato? x2

„Wakacje”

Pojedziemy na wakacje, razem z mamą, razem z tatą.
Zabierzemy piłkę, namiot
i skakankę. Co Ty na to?
Słońce, woda, las już czeka
wszystkie dzieci woła.
Zabawimy się wesoło
przed powrotem do przedszkola.

Zadania Przyjaciół Kubsia Puchatka w czerwcu i lipcu :

✓ świętuje Dzień Dziecka
✓ modli się za swoją rodzinę
✓ uważnie słucha opowiadania, uczestniczy w rozmowie na jego temat
✓ wymienia obowiązki, które może wykonywać małe
dziecko
w domu i w przedszkolu
✓ opowiada o swoich doświadczeniach i wrażeniach związanych ze świętowaniem Dnia Dziecka
✓ wypowiada się na temat odczuwanych emocji; rozróżnia podstawowe emocje i podaje ich nazwy
✓ wyjaśnia, jak rozumie pojęcie przyjaciel; wskazuje, że może ono dotyczyć również zwierząt
✓ rozpoznaje wartości i postawy i podaje ich nazwy – odpowiedzialność, przyjaźń, wybaczenie
✓ naśladuje sposób poruszania się różnych zwierząt i wydawane przez nie dźwięki
✓ ogląda ilustracje różnych zwierząt; wymienia ich nazwy i środowisko życia
✓ wykazuje się spostrzegawczością; wskazuje cechy różniące ludzi między sobą
✓ wskazuje i opisuje emocje i potrzeby podobne u wszystkich dzieci
✓ wskazuje flagi wybranych państw
✓ z pomocą N. wykonuje pracę techniczną
✓ słucha nagranych wypowiedzi osób mówiących w różnych językach
✓ wyjaśnia, że ludzie posługują się różnymi językami
✓ opowiada o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z podróżami
✓ wymienia znane sobie środki transportu; opisuje ich wygląd
✓ ogląda ilustracje i wymienia nazwy zwierząt egzotycznych
✓ ogląda zdjęcia instrumentów kojarzących się z różnymi rejonami świata; wymienia ich nazwy
✓ słucha muzyki etnicznej
✓ wymienia zasady zachowania bezpieczeństwa w parku wodnym
✓ wymienia nazwy zmysłów, którymi odbieramy rzeźbę, obraz i muzykę
✓ wypowiada swoje zdanie na temat sztuki abstrakcyjnej
✓ opisuje piękno letniej przyrody
✓ improwizuje taniec do muzyki klasycznej
✓ omawia zasady zachowania się w galerii sztuki
✓ opisuje wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka
✓ wymienia sposoby zabezpieczenia się przed słońcem wymienia pory roku we właściwej kolejności
✓ podaje cechy charakterystyczne dla lata
✓ opisuje interesujące go rośliny
✓ obserwuje przyrodę za pomocą różnych zmysłów

Wycieczka

Dziś wesoło wszystkim jest!
Na wycieczkę idzie pies.
A za pieskiem idzie w świat:
Mama, tata i mój brat.
Ja na samym biegnę końcu,
Podskakuję sobie w słońcu.
Pisek skręca- my skręcamy,
Bo my pieska dziś słuchamy.
Dziś nas piesek nas prowadzi

„Co najbardziej lubią dzieci?”

Co najbardziej lubią dzieci? Wiesz to ty i wiem to ja.
Mieć przyjaciół wokół siebie i się bawić na 102!
Ref.: Chcemy śmiać się dokazywać i poznawać piękny świat.
To jest przecież nasze prawo, choć niewiele mamy lat.
2.Tajemnice praw przyrody odkrywamy cały czas. Raz nauka, raz zabawa- i wszystkiego jest wsam raz!
3.To nieważne, gdzie mieszkamy i jak ubieramy się.
Wszyscy równe prawa mamy, by marzenia spełnić swe!
4.Nas na świecie są miliony i choć się różnimy tak,
Każdy bawić się uwielbia- śmiech i radość to nasz znak!

Przyjaciel Królika w czerwcu i lipcu:

• aktywnie angażuje się w przeżywanie Eucharystii poprzez wspólny śpiew, dialog
i modlitwę,
• poznaje pojęcie: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
• poznaje, rozumie i przestrzega zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie – stosuje zwroty grzecznościowe, rozwiązuje konflikty, właściwe zachowuje się w trudnych sytuacjach, kulturalnie mówi o swoich potrzebach, spokojnie oczekuje na swoją kolej, podejmuje trudne decyzje służące dobru, przeciwstawia się złu;
• nawiązuje właściwe relacje rówieśnicze w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwycięża nieśmiałość, rozwija asertywność;
• poznaje wspierającą rolę słów i rozmowy;
• kształtuje orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
• posługuje się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
• kształtuje umiejętność liczenia, poznaje liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operuje liczebnikami porządkowymi;
• kształtuje umiejętność ustawiania według wielkości, wysokości;
• kształtuje umiejętność poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
• rozwija słownik dziecka w zabawach słowotwórczych;
• rozwija umiejętność budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• rozwija percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
• rozwija percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonuje analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicuje głoski o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnia wskazane głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• rozwija pamięć słuchową poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
• rozwija koordynację ruchowo- słuchowo- wzrokową podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
• kształtuje myślenie logiczne w zabawach wymagających

Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!

Uczyliście mnie chodzić uczyliście mnie mówić

Jak się zachowywać

Jak zwracać się do ludzi Ja mogę na Was liczyć

Wiem że mi pomożecie

Najlepszych mam rodziców

Na całym wielkim świecie

 

Ref.

Dziękuje mamo dziękuje tato

Za każdą zimę za każde lato

Dziękuje mamo dziękuje tato

Za to że macie dla mnie czas

Bardzo kocham Was

Bardzo kocham Was

 

A najpiękniejsze chwilę

Są kiedy mnie tulicie

Dajecie mi buziaki Idziemy tak przez życie

Co mogę dla Was zrobić

Jak mogę się odwdzięczyć Jesteście w moim sercu

Będziecie w mej pamięci

Ref. Dziękuje mamo dziękuje tato… x2

„Spacer z tatą”

A kiedy będzie słońce i lato 

Pójdziemy sobie na spacer z tatą.

Ja będę miała nową sukienkę, 

Tato będzie mnie trzymał za rękę.

Pójdziemy wolno, prosto przed siebie, 

Będziemy liczyć chmury na niebie, 

Będziemy liczyć drzewa przy drodze, 

Będziemy skakać na jednej nodze.

Miniemy kino, przedszkole i aptekę, 

Jeszcze spojrzymy z mostu, na rzekę,

Jeszcze okruchy rzucimy falom, 

Kupimy w kiosku różowy balon

Kiedy będę już bardzo zmęczona, 

Tato posadzi mnie na ramiona (tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi). 

A wokół ludzie będą się dziwić, 

I wszyscy będziemy patrzyli na to, Jak na barana niesie mnie tato.

Przyjaciele Tygryska w czerwcu i lipcu :

❖ wypowiadają się w oparciu o ilustrację
❖ nazywają kontynenty
❖ są tolerancyjni wobec odmienności
❖ układają rymy
❖ czytają zdania i rysują obrazek do przeczytanego tekstu
❖ liczą liczebnikami porządkowymi
❖ układają i rozwiązują zadania z treścią
❖ tworzą wypowiedzi wielozadaniowe
❖ nazywają środki lokomocji
❖ rozpoznają pojazdy po wydawanym przez nie odgłosie
❖ znają numery alarmowe
❖ pokazują i nazywają emocje
❖ wymieniają części ciała parzyste i nieparzyste
❖ rozpoznają smaki: gorzki słodki, kwaśny, słony
❖ określają smaki nie znając składników
❖ wykonują rytmiczne zadania ruchowe
❖ znają kształty i nazywają figury geometryczne
❖ przeliczają, segregują, klasyfikują
❖ układają z elementów geometrycznych
❖ odgadują nazwy przedmiotów po dotyku
❖ dostrzegają zmiany dla danej pory roku
❖ liczą dźwięki
❖ układają taką samą liczbę patyczków
❖ wypowiadają się na temat ciekawych miejsc wakacyjnych
❖ znają zasady bezpiecznego spędzaniu czasu w czasie wakacji
❖ tańczą poloneza
❖ recytują wiersze, śpiewają piosenki na zakończenie przedszkola
❖ uczestniczą we Mszy Św. z racji z zakończenia roku szkolnego

„Jedziemy na wakacje”

Jedziemy na wakacje, do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę. 

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze. 

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za obłokiem. 

Jedziemy na wakacje. Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, czekaj na nas w borze!

„Kończymy już przedszkole”

1. Kończymy już przedszkole, do szkoły czas, 

zeszyty i tornistry wołają nas, 

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, że nie chcemy wcale jeszcze iść.

 

2. Wakacje szybko miną, a potem już, 

zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż-tuż 

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, że nie chcemy wcale jeszcze iść.

 

3. Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest, 

że upływają lata, starszym się jest. 

A my nie chcemy, nie chcemy starsi być.

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, że nie chcemy wcale jeszcze iść.

Ogłoszenia

  • 3.06 (pn.) o g.15.30 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
  • 5.06 (śr.) DZIEŃ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
  • 6.06 (cz.) Wycieczka 4 i 6 – latków do Ogrodzieńca
  • 11.06 (wt.) Wycieczka 3 i 4 – latków do Sokolego Rancza
  • 13.06 (cz.) Zakończenie roku 5 – latki
  • 15.06 (sb.) Pielgrzymka do Wadowic
  • 17.06 (pn.) Zebranie dla dzieci, które od września będą uczęszczały do naszego przedszkola
  • 18 – 20.06 Dni otwarte dla naszych nowych przedszkolaków
pobierz biuletyn
ADOBE

Comments are closed